Privacy Policy BCI Communications

Bij een bezoek aan onze BCI Communications website verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. BCI Communications respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Hieronder de uitleg over welke gegevens we verzamelen, hoe we dat doen, waarom en wat uw rechten zijn.

Over BCI Communications

 • Naam ondernemer: BCI Communications
 • Vestigingsadres: Lange Herenstraat 18-ZW 2011 LH HAARLEM
 • Telefoonnummer: 023-5746024  (lokaal tarief)
 • KvK-nummer: 72224525
 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 9:30 uur tot 17:30 uur

Definities

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in deze policy:

 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een klant is.
 • Klant: bezoeker van de website die een bestelling bij ons doet en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.
 • Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een persoon dat herleidbaar is tot die bepaalde persoon.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
 • Verantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacy policy wordt beschreven, is BCI Communications verantwoordelijk.
 • Opt in: wanneer een organisatie volgens het opt-in principe te werk gaat dan dient de ontvanger uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de ontvangst van de (commerciële) nieuwsbrief. De ontvanger is tevens op de hoogte van de inhoud, strekking van de nieuwsbrief en de frequentie waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd. De ontvanger van de nieuwsbrief wordt in elke uiting de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven (het opt-out principe).

 

Wettelijke basis Privacy Policy

Deze privacy policy en ons privacybeleid voldoet tenminste aan:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventuele interesses opgeslagen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan benodigd is voor uitvoering van uw bestelling(en). In alle gevallen zullen wij eerst contact opnemen of wij uw gegevens mogen verstrekken aan derden. BCI Communications verwerkt drie soorten gegevens: identiteit-, betaal- en verkeersgegevens. BCI Communications verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, te weten:

 • Actiemails: Als u een account hebt bij BCI Communications dan ontvangt u regelmatig een digitale nieuwsbrief met aanbiedingen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het sporadisch verzenden van andere, mogelijk voor u interessante informatie. Voor het ontvangen van actiemails gebruiken wij uw naam en e-mailadres (art. 6.1.a AVG: toestemming). Stelt u de actiemails niet langer op prijs, gebruik dan de link onderaan de nieuwsbrief om je uit te schrijven. Of aansluitend uw gegevens uit ons systeem gehaald worden, is afhankelijk van de relatie die u verder nog met ons hebt, bijvoorbeeld een klantrelatie.
 • Relatiemanagement: Voor relatiemanagement en onze dienstverlening verwerken we persoonsgegevens van (voormalige) klanten, waaronder contactgegevens. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het behandelen van eventuele geschillen (art. 6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang of 6.1.b AVG: uitvoering van de overeenkomst).
 • Reageren op een vraag: Heeft u een vraag of mededeling ingediend via het contactformulier (deze kunt u vinden onder het kopje “contact”)? Dan vragen wij om uw gegevens, zoals een naam en e-mailadres, zodat wij op uw vraag, mededeling of reactie kunnen reageren (art. 6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang)

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat u vraagt jouw gegevens te verwijderen. Uw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard. Verder worden persoonsgegevens van klanten gearchiveerd in het kader van kennismanagement, toekomstige projectuitvoering en het behandelen van geschillen.

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die u invult tijdens het bestel- of registratieproces: Achternaam, Tussenvoegsel, Voornaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land, Geboortedatum, E-mailadres, Telefoonnummer, Mobiele telefoonnummer. De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en uw bestelling zo snel mogelijk te bezorgen op het afleveradres en het analyseren van trends. Het mailadres wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden tenzij u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. U moet dus uitdrukkelijk toestemming geven (opt-in) voor het ontvangen van commerciële boodschappen van BCI Communications. Afmelden kan altijd via een link in de nieuwsbrief of door een mail te sturen via het contactformulier. Uw overige gegevens worden niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens

BCI Communications verwerkt betalingsgegevens voor de betaling van uw bestelling. Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen de betaalwijze.

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres*en het installeren van een cookie**. Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en app te bevorderen. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Cookieverklaring

Cookies Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Doorlinken via onze website

De website van en app kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites of apps bevatten die niet onder het beheer van BCI Communications. BCI Communications is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites of apps. Het opnemen van links naar andere sites of apps impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van BCI Communications met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Beveiligde pagina’s

Alle online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden. U kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op de rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor “eigenschappen”. U krijgt dan een venster met de verbindingsgegevens. Bij “verbinding” staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Uw creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Herkomst van gegevens

De gegevens die BCI Communications verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die u zelf verstrekt via de site www.BCICommunications.nl

Verstrekking van gegevens

BCI Communications verstrekt uw gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken:

 • Multisafepay en iDEAL: voor betaling middels creditcard en iDEAL.
 • PayPal: voor betalingen via PayPal.

Hiernaast verstrekt BCI Communications uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om op te vragen hoe BCI Communications exact uw gegevens verwerkt. Wij geven binnen vier weken na het verzoek schriftelijk antwoord over hoe gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

U heeft tevens het recht om ons te verzoeken uw betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt een mail sturen via het contactformulier indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Wanneer u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief of andere commerciële boodschappen, dan kunt u ons hiervan per mail op de hoogte stellen of je afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft BCI Communications verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website of app, neem dan gerust contact met ons op.

BCI Communications kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via Internet naar de juiste computer te sturen.

** Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestand, die een browser overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel de computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van je surfgedrag, zodat we onze website en advertenties op websites van derden kunnen verbeteren.